De kosten voor veilig, vertrouwd en volledig verzorgd wonen bij Rosorum bestaan uit twee componenten:

De maandelijkse woonservicekosten van Rosorum enerzijds en mits er sprake is van zorg op indicatie een wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage anderzijds. Deze eigen bijdrage geldt voor zorg via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg). Er is geen eigen bijdrage van toepassing indien er sprake is van zorg die verzekerd is via de basis zorgverzekering.

Maandelijks wordt een vast bedrag aan Rosorum betaald voor alles wat met wonen en dienstverlening te maken heeft.  Er is gekozen voor een tariefstelling waarbij vrijwel alles is inbegrepen.

De maandelijkse kosten variëren per locatie en zijn bovendien afhankelijk van de ligging en de omvang van het appartement dat beschikbaar is. Neem voor specifieke prijzen contact op met de manager van de locatie waar uw interesse naar uit gaat of kijk onder het kopje ‘Locaties’ in het hoofdmenu naar de tarieven per locatie.

Een deel van de woonservicekosten is onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Helaas voeren de verschillende belastingkantoren in Nederland over de omvang hiervan geen uniform beleid.

Tot op heden is een percentage van rond de 25% het meest gehanteerd en het meest geaccepteerd. Als extra service verstrekt Rosorum desgewenst een overzicht waarin de woonservicekosten gespecificeerd worden.