Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Aangepast bezoekersbeleid vanaf 15 juni

Sinds 1 juni is er naast onze bezoekhuisjes/tuinbezoek ook weer enig bezoek in huis mogelijk door één vaste bezoeker die is aangesteld. Omdat de vraag naar uitbreiding groot is hebben wij intern gekeken of we nu al naar een volgende fase kunnen gaan. Wij hebben besloten dat dit het geval is en dat we veilig een volgende stap kunnen gaan zetten. Daarbij is absolute voorwaarde dat er geen enkele besmetting of verdenking daarop aanwezig is. Op het moment dat dat wel het geval is zullen wij tijdelijk alle bezoekmogelijkheden moeten stoppen totdat er geen enkele besmetting of verdenking meer is.

De volgende fase die begint op 15 juni a.s. en gaat nog steeds uitsluitend op tevoren gemaakte/gereserveerde afspraak via ons “online – boeking systeem”. De bewoners en de 1e contactpersonen zijn door middel van een uitgebreid schrijven op de hoogte gesteld over de wijze van bezoek en het inplannen van een bezoek aan één van de Rosorum locaties.

Wij kunnen deze volgende fase in omdat we merken dat het tot nu toe goed gaat: we hebben geen besmettingen geconstateerd en iedereen is zich er van bewust hoe belangrijk het is de afspraken over veiligheid nauwlettend na te leven. Onze medewerkers zijn ook in hun privé situatie heel voorzichtig en daar zijn we ze zeer dankbaar voor. Wellicht ten overvloede willen wij graag benadrukken dat het van eminent belang is dat zonder uitzondering iedere bezoeker een grote verantwoordelijkheid heeft om voorzichtig te zijn en niet te komen bij de minst geringste twijfel (over eigen klachten). Die verantwoordelijkheid reikt richting de eigen dierbare maar ook naar alle bewoners en medewerkers die in een Rosorum vestiging wonen of werken.

Wij zijn blij dat we de volgende fase in kunnen om het persoonlijk contact tussen bewoners en hun dierbaren te intensiveren en we danken u bij voorbaat voor de prettige samenwerking.