COVID-19 update

Aangescherpt bezoekersbeleid op onze locaties

12 oktober 2020

Gezien de ontwikkelingen de laatste week willen wij een extra element toevoegen aan onze richtlijnen. We zien dat het virus zich aan het verspreiden is. Zowel onder familie en relaties van medewerkers als familie en relaties van onze bewoners.

Wij willen u dringend verzoeken om bewoners niet meer mee te nemen naar plekken waar mensen samenkomen, hoe gezellig en fijn dit ook is. Geen verjaardagen, geen restaurant bezoek bijvoorbeeld en het liefst ook niet meer in een auto. Mocht dit niet anders kunnen verzoeken wij een mondkapje te dragen. Dit om het risico, voor nu, zoveel mogelijk te vermijden dat het virus viavia onze locaties opkomt. Uiteraard blijft wandelen buiten zeker mogelijk, onder de gestelde voorwaarden.  Wij willen hiermee voorkomen dat we tijdelijk volledig dicht zouden moeten voor bezoek als er besmettingen geconstateerd worden. Wij hopen op uw begrip.

Hieronder voor de duidelijkheid de voor nu geldende richtlijnen:

Uitgangspunten van deze bezoekregeling

 • De bezoekregeling is mede gebaseerd op de Handreiking Bezoekregeling Verpleeghuizen, waarin de voorwaarden voor bezoek aan cliënten in woonzorginstellingen staan en de protocollen, richtlijnen van Korian Nederland;
 • Het welzijn van bewoners staat voorop. De bezoekregeling is erop gericht om een goede balans te vinden tussen het welbevinden van de bewoner enerzijds, alsmede het minimaliseren van risico’s voor alle betrokkenen, waaronder (andere) bewoners, naasten en medewerkers anderzijds.
 • De locatie moet volledig vrij zijn van besmettingen met COVID-19; indien er wel een besmetting op een locatie wordt gevonden of er zijn verdenkingen daartoe, kan de bezoekregeling tijdelijk stopgezet worden.
 • De bezoeker is op de hoogte van het bezoekbeleid en volgt te allen tijde de instructies op van de zorgprofessional;


Algemene voorwaarden bezoek:

 • Maximaal 1 bezoekers per bewoner. Uit één gezin en per bezoekmoment. De bezoeker en zijn/haar huisgenoten zijn vrij van klachten die duiden op COVID-19 of zijn tenminste 2 weken klachtenvrij van vastgestelde COVID-19. Er kan een temperatuurmeting uitgevoerd worden door één van de zorgprofessionals.
 • Aanmelding via registratie telefonisch bij de locatie.
 • Geen bezoek voor 10:00 uur en tijdens eetmomenten (13:30 – 14:00 en 17:30 – 19:00)
 • De bezoeker draagt verplicht een chirurgisch neusmondmasker vanaf entree. Dit geldt ook voor in de studio’s/appartementen.
 • De bezoeker houdt tenminste 1,5 meter afstand tot andere personen en houdt zich aan de hygiëne-eisen.
 • De bezoeker wordt begeleid door een medewerker bij ontvangst. De bezoeker volgt de instructies van de medewerker.
 • Bij een vastgestelde besmetting op één van de locaties kan de bezoekregeling van die locatie worden opgeschort.

Wij danken u voor uw begrip en een prettige samenwerking.