Is een zorgindicatie verplicht om bij Rosorum te kunnen wonen?

3 december 2020

Bij onze zorgvilla’s wel. Bij de residenties kunt u ook wonen zonder een zorgindicatie. Is er sprake van een zorgvraag en is er nog geen of nog geen juiste indicatie aanwezig? Dan wordt eerst een (her)indicatie gesteld door onze wijkverpleegkundige om te bepalen welke zorg benodigd is. Deze indicatie bepaalt welke hoeveelheid zorg vergoed wordt.

Het kan zijn dat u op het moment van verhuizen naar Rosorum (nog) geen geldige zorgindicatie heeft, terwijl u wel behoefte heeft aan zorg en/of ondersteuning. Rosorum helpt u dan om de juiste indicatie alsnog tijdig te verkrijgen. Belangrijk om te weten is dat de vergoeding van zorg pas ingaat nadat er een indicatiebesluit is. Eventueel eerder te leveren zorg wordt dan tijdelijk particulier betaald.