Wat is Carenzorgt?

13 mei 2020

Omdat wij het belangrijk vinden de familie goed te informeren over het dagelijks leven in Rosorum, de geboden zorg en gemaakte afspraken, werken wij met Carenzorgt. Carenzorgt is een veilige en gebruiksvriendelijke online omgeving, waar naasten toegang kunnen krijgen tot belangrijke onderwerpen uit het zorgdossier van hun dierbare (ECD). Zo hebben naasten eenvoudig en op ieder moment van de dag inzicht in de zorg die geboden wordt en de voortgang ervan.

De informatie in het ECD waar u toegang toe krijgt betreft:

  • Het actuele zorgplan.
  • Oude zorgplannen die gearchiveerd zijn.
  • De rapportages die door de medewerkers geschreven worden over de voortgang van de zorg en het welzijn van uw dierbare.
  • De kalender waarin de belangrijkste afspraken genoteerd worden. Bijvoorbeeld een afspraak met de huisarts, de fysiotherapeut, de kapper, etc.