Zijn bewoners telefonisch bereikbaar?

13 mei 2020

Bewoners kunnen in hun studio of appartement gebruikmaken van een eigen telefoon en worden daarbij indien nodig geholpen. Abonnementen voor telefonie zijn voor eigen rekening. Het telefoneren naar onze locaties is vrijblijvend. Op de locatie is 24 uur per dag zorg aanwezig en dringende zaken kunnen altijd gemeld worden.