Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Hersenstichting verwacht enorme toename dementie

De Hersenstichting verwacht dat er in Nederland over twintig jaar 330.400 mensen aan dementie lijden. Dat betekent een groei van maar liefst 115 procent. Ook het aantal mensen dat een beroerte krijgt en het aantal patiënten met de ziekte van Parkinson groeien stevig (met respectievelijk 54 en 71 procent). De verwachtingen van de Hersenstichting zijn gebaseerd op een rapport van de RIVM.

De groei van de in het algemeen als ‘ouderdomsziekten’ bestempelde aandoeningen dementie en beroerte heeft volgens de organisatie alles te maken met de vergrijzing. De oorzaak voor het toenemend aantal patiënten met Parkinson valt vooralsnog niet te achterhalen.

Hersenaandoeningen

“En dan hebben we het over slechts drie hersenaandoeningen van de in totaal honderden die hier voorkomen”, aldus een woordvoer van de belangenorganisatie. “We hebben becijferd dat Nederland momenteel bijna vier miljoen mensen telt die aan een hersenaandoening lijden. Dat kost de maatschappij jaarlijks zo’n 25 miljard euro.

Hersenziekte

Wat die kosten betreft kan Nederland de borst dus nat maken: die lopen de komende jaren alleen maar verder op. “Daarbij moet je onder andere denken aan de toenemende zorguitgaven, het stijgend aantal mensen dat door een hersenziekte niet meer kan werken en aan het feit dat steeds meer Nederlanders als mantelzorger aan de slag zullen moeten.

 

Foto bij artikel dementie