Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Huidig bezoekersbeleid op onze locaties

Na een periode van ruim 3 maanden waarin veel voorzichtigheid is betracht ten aanzien van het ontvangen van bezoek door onze bewoners op onze locaties, kunnen we in navolging van wat er door de overheid gisteren is gecommuniceerd, de mogelijkheden fors verruimen.

Alle bezoek dient nog steeds online aangekondigd te worden (dit in verband met contactonderzoek op het moment dat er wel een besmetting zou plaatsvinden) maar de tijdstippen en frequentie mag u helemaal zelf bepalen. De bezoeken kunnen met maximaal twee personen tegelijkertijd en kunnen buiten op de daarvoor aangewezen plekken plaatsvinden alsmede in het eigen appartement. Indien het moeilijk of onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden verzoeken wij het bezoek een mondkapje te dragen. Bezoek kan nog niet in de algemene ruimtes worden ontvangen.

Deze terugkeer, bijna naar de situatie voordat het Coronavirus zich snel begon te verspreiden, kan alleen indien er op een locatie geen enkele (verdenking op) besmetting is. Op het moment dat dat wel zo is zullen wij tijdelijk alle bezoek moeten stopzetten.  Komt u alstublieft alleen als u zich 100% klachtenvrij voelt. Denkt u daarnaast aan intensieve handhygiëne en voldoende afstand tot elkaar. Hopelijk zijn we op die manier, ondanks de grote verruiming van de bezoekmogelijkheden, in staat om het virus buiten onze deuren te houden.