Rosorum biedt ouderen op prachtige locaties een veilige, vertrouwde en comfortabele woonomgeving met een hoogwaardig servicepakket naar wens en de beste zorg op maat. Dat doen we in een sfeer die gekenmerkt wordt door respect, warmte en een persoonlijke benadering.

Door alle diensten te organiseren en continu te innoveren op basis van de wensen van de bewoners, is Rosorum als één van de eerste en weinige zorgorganisaties in Nederland in staat geweest om het begrip ouderenzorg een totaal nieuwe dimensie te geven. Ons ultieme doel is om mensen op oudere leeftijd een woonvorm met dienstverlening te bieden die naadloos aansluit op de levensstijl die ze gewend waren. Ook als de gezondheid achteruit gaat en er verzorging nodig is.

In onze kleinschalige complexen blijven we de zorg en service bieden die gewenst wordt en nodig is, zodat de bewoners nooit naar een verpleeghuis of andere zorginstelling hoeven te verhuizen. Naarmate we ouder worden, groeit niet alleen de behoefte aan veiligheid en zekerheid, maar vooral ook aan ondersteuning, vertrouwde contacten en zorg. De particuliere woonzorgorganisatie Rosorum geeft daar op unieke wijze invulling aan enerzijds door op uitzonderlijk mooie locaties kleinschalige en karakteristieke woonzorgcomplexen te ontwikkelen. Anderzijds besteedt Rosorum zeer veel aandacht aan het samenstellen, trainen en coachen van haar medewerkers. Goed functionerende teams met deskundige, prettige en mensgerichte medewerkers, die bovendien de tijd krijgen om goede service en zorg te geven, vormen de belangrijkste sleutel tot het succes van Rosorum. Alhoewel Rosorum zich met name richt op permanente bewoners is het soms ook mogelijk om tijdelijk op een locatie te wonen, wel met een minimum verblijfsduur van 6 weken.

 • Rosorum – Luxe ouderenzorg en woningen

  “We bieden onze bewoners alleen de allerhoogste kwaliteit.”

  Judith Gastvrouw
 • Rosorum – Luxe ouderenzorg en woningen

  “We nemen echt de tijd voor de bewoners”

  Erika Verzorgende
 • Rosorum – Luxe ouderenzorg en woningen

  “De sfeer tussen de medewerkers en bewoners is bijzonder prettig.”

  Mathilde Verzorgende

Rosorum - Residenties en Zorgvilla’s

Rosorum beschikt momenteel over vier locaties: twee residenties in Arnhem en Haarlem en twee zorgvilla’s in Arnhem en Waalre. De vijfde locatie, een zorgvilla, zal in 2020 in Amersfoort worden geopend.

De residenties bestaan uit twintig tot vijfendertig luxe appartementen voor ouderen die in een ruime en comfortabele woonomgeving min of meer zelfstandig willen blijven wonen met daarbij alle services en zorg op maat.

De zorgvilla’s zijn met tien tot hooguit twintig kleinere studio’s wat compacter van opzet en zijn bestemd voor ouderen die onvoldoende in staat zijn om de regie over hun eigen dagelijkse leven te voeren en daarbij extra ondersteuning nodig hebben.

Rosorum hanteert geen strikte leeftijdsgrenzen. Niet aan de onderkant en niet aan bovenkant. Het gaat meer om de behoefte van mensen aan een stuk zekerheid en zorg of de mogelijkheid daar toe. Het komt overigens zelden voor dat nieuwe bewoners jonger dan 65 jaar zijn.

In zowel de residenties als de zorgvilla’s staan respect, warmte en klantgerichtheid centraal. Rosorum onderscheidt zich nadrukkelijk van andere zorginstellingen en organisaties in de ouderenzorg door het leveren van absolute topkwaliteit op het gebied van wonen, services en zorg.

De wachttijd verschilt per moment en per locatie behoorlijk. Neem contact op met de locatie van voorkeur voor actuele informatie over hoe lang het ongeveer duurt voordat er plek is.

De organisatie

Het concept voor Rosorum is bedacht door zorgondernemer Bart van Venrooij, die tevens de directie over de organisatie voerde tot het voorjaar 2020. Vanuit een privésituatie, waarbij een familielid zorgbehoeftig werd, maakte hij kennis met de ‘zorgwereld’ en heeft zo geleidelijk aan bedacht hoe wonen met zorg verbeterd en toekomstbestendig kan worden.

Dat deed hij op een manier die naadloos aansluit op de wensen van de huidige generatie ouderen en die bovendien past bij het beleid van de overheid om mensen zolang mogelijk met behoud van eigen regie in een thuissituatie te laten wonen. De visie van Rosorum om met haar medewerkers het allerbeste te bieden op het gebied van wonen, zorg en services wordt inmiddels alom herkend en bevestigd.

In 2009 opende Rosorum haar eerste vestiging aan de Amsterdamseweg in Arnhem. Sinds die tijd zijn daar een vestiging in Haarlem en een tweede vestiging in Arnhem bijgekomen.

In 2018 opende Rosorum een zorgvilla in Waalre en in 2020 werd er een zorgvilla in Amersfoort aan toegevoegd.

In het voorjaar van 2020 is Rosorum onderdeel geworden van Korian Nederland en is Bart van Venrooij teruggetreden als bestuurder en is hij opgevolgd door de Raad van Bestuur van Korian Nederland, de heer C. Sap en de heer A. Voormolen.  Naast het bestuur, kent Rosorum een Raad van Commissarissen en een Cliëntenraad.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:
– de heer J. de Graaf
– de heer J. B.V.M. van Opstal
– mevrouw W. Wind

De Cliëntenraad  bestaat uit de volgende personen:
– de heer H. Eppens (Contactpersoon voor Haarlem)
– de heer K. van der Laan (Contactpersoon voor Waalre)

De Cliëntenraad (clientenraad@rosorum.nl) behartigt de belangen van de bewoners en voert daartoe rechtstreeks overleg met de Bestuurder.

De organisatie

Kwaliteit

Rosorum besteedt alle mogelijke aandacht aan het leveren van de allerhoogste kwaliteit. Op het gebied van wonen, zorg en services. Bewoners voelen zich thuis en respectvol bejegend en krijgen daarbij de beste zorg en ondersteunende services. Om alle medewerkers in de organisatie continu scherp te laten zijn op het behoud van en verder verbeteren van kwaliteit werkt Rosorum met een erkend kwaliteitshandboek volgens  de ISO-HKZ normen.

Ondanks alle aandacht voor kwaliteit kan het toch een keer voorkomen dat een bewoner of een naaste van hem of haar ergens niet tevreden over is. Conform  de Wkkgz heeft Rosorum daarvoor een onafhankelijke klachtenfunctionaris ter beschikking bij branchevereniging SPOT. Meer informatie over de klachtenprocedure en de onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u ook lezen in de informatiefolder van SPOT, deze kunt u hier bekijken

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, vastgesteld door het Zorginstituut, beschrijft wat bewoners en hun naasten mogen verwachten van Rosorum. Vanuit dit Kwaliteitskader schijft Rosorum jaarlijks een kwaliteitsverslag. Het kwaliteitsverslag 2019 kunt u hier bekijken.

Privacy

Rosorum verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. De persoonsgegevens worden verwerkt om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden. Ook via onze website kunnen we persoonsgegevens verwerken om u snel en voldoende te kunnen informeren, zolang u belangstelling heeft voor één van onze locaties.

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring.

 • Ik heb hier heel wat waardevolle sociale contacten opgedaan. Mijn leven is nu een stuk gezelliger en completer.

  Mevrouw van Dam Rosorum bewoner