Het privacyreglement van Rosorum omvat regels in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Het reglement van Rosorum bevat regels die de privacy van de bewoners moet garanderen. Zowel management als alle medewerkers, die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens, dienen te handelen volgens dit privacyreglement. De inhoud van het privacyreglement kunt u hier downloaden als PDF-bestand.