Rosorum verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. De persoonsgegevens worden verwerkt om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden. Ook via onze website kunnen we persoonsgegevens verwerken om u snel en voldoende te kunnen informeren, zolang u belangstelling heeft voor één van onze locaties. 

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring.