Hoe worden de woon- en zorgkosten betaald?

16 maart 2020

De kosten voor wonen en zorg bij Rosorum bestaan uit twee componenten: de maandelijkse kosten die Rosorum in rekening brengt enerzijds en een wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor zorg op indicatie anderzijds. De wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt alleen voor zorg die via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) geïndiceerd is. Er is geen eigen bijdrage van toepassing indien er sprake is van (thuis-)zorg die verzekerd is via de basisverzekering, mits dat een restitutiepolis is.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een deel vergoed en komt een deel voor eigen rekening. Wanneer iemand blijvend intensieve zorg nodig heeft, kan het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) onderzoeken of degene in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van Wlz-zorg is dat iemand blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Het CIZ geeft op basis van de zorgbehoefte vervolgens een indicatie af die bepaalt hoeveel en welke zorg er nodig is. Er is daarbij sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze wordt bepaald en uitgevoerd door het CAK. Dat is wettelijk zo geregeld.

De woonkosten variëren per locatie en zijn afhankelijk van de ligging en de omvang van het appartement of de studio.