Privacybeleid

Goed omgaan met gegevens

Korian, waar Rosorum onderdeel van is, verwerkt persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaringen kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat de bewaartermijnen zijn.