Onze zorg

Excellente service en persoonlijke aandacht

Wij zijn er speciaal voor senioren die waarde hechten aan absolute topkwaliteit op het gebied van leven, services en zorg. We geloven in een kleinschalige aanpak, zodat onze service en zorg zoveel mogelijk aansluiten bij de levensstandaard die onze bewoners gewend zijn. Een deskundig en servicegericht team staat klaar om hen van alle gewenste zorg te voorzien. Van heerlijk vers eten, bereid in eigen keuken, verse bloemen in het appartement of woonstudio. Of een lekker kopje koffie op het terras tot volop interessante activiteiten. Onze medewerkers nemen alle tijd en krijgen de ruimte om maatwerk te leveren. We proberen alle wensen van onze bewoners mogelijk te maken. Vertrouwde gezichten zorgen voor de persoonlijke aandacht die zij verdienen.

Een sfeervolle terras voor ouderen met behoefte aan zorg

Residenties en zorgvilla’s

Bij Rosorum ervaart u privacy en warmte. Onze residenties bestaan uit zeer luxe en comfortabele appartementen, die van alle gemakken zijn voorzien. Speciaal voor senioren die zelfstandig willen wonen, met de benodigde zorg óf zonder zorgindicatie. Onze zorgvilla’s bestaan uit compacte woonstudio’s. Deze studio’s zijn geschikt voor senioren die in het dagelijks leven intensievere zorg en ondersteuning behoeven op het gebied van geheugenproblematiek.

Al onze locaties zijn een lust voor het oog. Bovendien zijn faciliteiten als winkels, musea, restaurants, stadsparken en schouwburgen altijd dichtbij door de stedelijke ligging. De residenties en zorgvilla’s zijn stijlvol, luxueus ingericht en zeer comfortabel. U zult zich er thuis voelen.

Persoonlijke aandacht begint bij elkaar leren kennen

We stemmen de zorg af op specifieke wensen en behoeften van bewoners en verdiepen ons in hun verleden, levensloop en leefgewoontes. Welk eten vindt iemand lekker? Welke activiteiten hebben de voorkeur? Maar juist ook: wat zijn de kleine dingen die het leven fijn maken? Een verse bos bloemen in het appartement, een lekker kopje koffie op het terras, een bezoekje aan de pedicure of een glaasje bij het diner. Belangrijke zaken die ervoor zorgen dat onze bewoners zoveel mogelijk kunnen blijven leven zoals ze gewend zijn. Daarom willen we onze bewoners goed leren kennen. Dit is met name bij geheugenproblematiek van groot belang.

Elk appartement is gestoffeerd en met eigen meubilair in te richten. Op die manier creëren we een echt thuis, mét een warme en respectvolle benadering door een professioneel zorgteam.

Open en gastvrij

Vanzelfsprekend zijn familie en naasten altijd welkom. Ook is het in overleg met de locatiemanager mogelijk om, wanneer dit nodig is, te blijven overnachten bij de residenties. Daarnaast kunt u tevens in overleg mee-eten of meedoen aan activiteiten. Waar het ons om gaat is om een prettige leefsituatie te creëren voor onze bewoners. Een veilige, warme omgeving, waar iedereen zich thuis voelt. Niet alleen bewoners, maar ook familie, vrienden en medewerkers.

In onze locaties zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals sfeervolle woonkeukens, riante huiskamers, fijne serres en goed toegankelijke tuinen. Deze ruimtes worden gebruikt voor gezamenlijke activiteiten of om met elkaar te genieten van de lunch of het diner. Bewoners van de residenties die kiezen voor meer privacy staat het uiteraard vrij om de maaltijd te nuttigen in het eigen verblijf. In de zorgvilla’s eten we liever samen.

Het zorgleefplan

Wanneer een bewoner bij ons komt wonen, zorgen wij dat een persoonlijk zorgleefplan beschikbaar is. Zaken als medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en handelen bij calamiteiten worden binnen de eerste 24 uur vastgelegd in een voorlopig zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt opgesteld in samenspraak met de bewoner en diens naasten. Belangrijk is dat zij zich in het plan en de bijbehorende doelen herkennen. De wensen en behoeften van de bewoner, zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Zes weken na inhuizing wordt het zorgplan geëvalueerd en aangescherpt.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn belangrijk. Samen vormen ze een sociaal netwerk; de een helpt met de was, de ander doet de boodschappen, een derde is chauffeur. Zo’n netwerk geeft degene die zorg nodig heeft een gevoel van veiligheid én zelfstandigheid. Dit sociale netwerk wordt wanneer u bij ons komt wonen in kaart gebracht en waar nodig worden doelen opgenomen in het zorgplan. Hierbij is aandacht voor de mantelzorg van belang. Mantelzorger zijn is soms zwaar. Ons zorgteam adviseert en ondersteunt hierin waar nodig.

Activiteiten

Bewoners bepalen uiteraard zelf hoe zij hun dag doorbrengen. Hobby’s, wandelen, muziek luisteren of een uitstapje maken: er zijn allerlei mogelijkheden. Er worden ook volop interessante activiteiten georganiseerd, afgestemd op de wensen en behoeften van bewoners. Onze medewerkers nemen de tijd en krijgen de ruimte om maatwerk te leveren. Wij ondersteunen waar gewenst bij de dagindeling en de activiteiten die bewoners willen ondernemen. Is er sprake van geheugenproblematiek, dan bieden wij structuur. Familie, vrienden en buurtbewoners zijn in overleg welkom om aan te schuiven.

De hoogst mogelijke kwaliteit

Vanzelfsprekend gaat Rosorum voor de hoogst mogelijke kwaliteit, we zijn HKZ gecertificeerd en streven naar ISO-certificering voor alle locaties in 2021. Ook werken we nauw samen met andere disciplines, zoals o.a. een huisarts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopediste, een diëtiste en een specialist ouderengeneeskunde. We hebben een eigen kwaliteitssysteem, gebaseerd op ISO 9001 en HKZ. Daarnaast werken we volgens de landelijk geldende normen voor verantwoorde zorg. Vanuit onze organisatie en de dagelijkse praktijk streven we naar continue verbetering. Er is altijd aandacht voor ideeën en gesprekken en tijd om te leren van situaties, klachten en incidenten. Daar zijn we heel open over. U leest er bijvoorbeeld over in ons kwaliteitsverslag.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is er voor iedereen die zorg ontvangt vanwege een psychogeriatrische aandoening. De bewoner of zijn vertegenwoordiger kan deze inschakelen voor advies en bijstand bij vragen die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder, en in het speciaal vragen die gaan over onvrijwillige zorg. Dat is vaak iets wat iemand wil maar niet mag, of niet wil maar wel moet.

De functie van de CVP Wzd ligt vast in de wet. Hoe wij werken, is uitgewerkt in het Kwaliteitskader van de Landelijke Faciliteit (stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl).

De CVP-ers zijn in dienst van vier verschillende organisaties, maar werken op eenzelfde manier. De cliëntenvertrouwenspersoon:

  • luistert naar u
  • geeft antwoord op uw vragen over onvrijwillige zorg en over het verblijf in een zorginstelling
  • helpt bij het helder krijgen van het probleem
  • geeft informatie en uitleg over uw rechten
  • kan helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over het probleem
  • ondersteunt u in het hele proces van het bespreken en behandelen van een klacht

Daarnaast bezoeken zij regelmatig locaties en, indien mogelijk, sluiten ze aan bij een familieavond. Klik hier voor een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen per locatie.