De kosten voor veilig, vertrouwd en volledig verzorgd wonen bij Rosorum bestaan uit twee componenten:

De maandelijkse kosten die Rosorum in rekening brengt enerzijds en een wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor zorg op indicatie anderzijds. Deze eigen bijdrage geldt alleen voor zorg die via de WMO (Wet

Maatschappelijke Ondersteuning) of via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) geïndiceerd is. Er is geen eigen bijdrage van toepassing indien er sprake is van (thuis-) zorg die verzekerd is via de basisverzekering, mits dat een restitutiepolis is. De financiering van het gehele pakket van wonen, zorg en services is voor de Residenties van Rosorum  anders dan bij de Zorgvilla’s van Rosorum. Verder op deze pagina vindt u een en ander nader toegelicht.

Het maandtarief van Rosorum varieert per locatie en is bovendien afhankelijk van de ligging en de omvang van het appartement dat beschikbaar is. Neem voor specifieke prijzen contact op met de manager van de locatie waar uw interesse naar uit gaat of kijk onder het kopje ‘Locaties’ in het hoofdmenu naar de  vanaf-tarieven  per locatie.Onze locatiemanagers geven u graag een toelichting op basis van uw persoonlijke situatie. Een afspraak maken is mogelijk via de ‘Contact’ pagina.

Residenties

Maandelijks wordt een vast bedrag aan Rosorum betaald voor alles wat met wonen en dienstverlening te maken heeft. Er is gekozen voor een tariefstelling waarbij vrijwel alles is inbegrepen. Voor een overzicht van wat er inbegrepen is in de maandelijkse kosten verwijzen wij u naar de pagina van de Residentie, Arnhem of Haarlem,  waar uw voorkeur naar uitgaat.

De zorg die in de Residenties geleverd wordt betreft meestal zorg die vergoed wordt vanuit de zorgverzekeringswet (basis zorgverzekering). U betaalt voor deze zorg, mits u beschikt over een zuivere  restitutiepolis, geen eigen bijdrage.

Indien er sprake is van een zorgvraag geldt dat indien er nog geen of nog geen juiste indicatie aanwezig is  eerst een (her-) indicatie door onze wijkverpleegkundige wordt gesteld om te bepalen welke zorg benodigd is. Deze indicatie bepaalt welke hoeveelheid zorg vergoed wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat echtparen samen kunnen wonen met een verschillende zorgvraag. De verpleegkundigen bij de residentie bewaken of de indicatie nog toereikend is. Het kan zijn dat u op het moment van verhuizen naar Rosorum (nog) geen geldige zorgindicatie heeft, terwijl u wel behoefte heeft aan zorg en/of ondersteuning.

Rosorum helpt u dan om de juiste indicatie alsnog tijdig te verkrijgen. Belangrijk om te weten is dat de vergoeding van zorg pas ingaat nadat er een indicatiebesluit is. Eventueel eerder te leveren zorg wordt dan tijdelijk particulier betaald.

De bovengenoemde zorg, die door Rosorum als extramurale zorg in het eigen appartement wordt geleverd, heeft betrekking op persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding.

Voor deze en andere medische diensten, bijvoorbeeld voor huisartsbezoek, is iedere Nederlander verplicht verzekerd. Deze verzekering kan eveneens aangesproken worden voor het ziekenhuis en de specialisten, de apotheek, de tandarts en overige (para-) medische diensten als de fysiotherapeut, logopedist, geriater, etc..

Zorgvilla's

De Rosorum Zorgvilla’s leveren een kwalitatief hoogwaardige combinatie van wonen en zorg voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en dus behoefte hebben aan ondersteuning en bescherming in hun dagelijks leven.

In het bedrag per maand dat u aan Rosorum betaalt zitten alle woongerelateerde lasten begrepen voor het eigen appartement alsmede voor de gemeenschappelijke ruimtes en tuin.

De zorg in de zorgvilla’s wordt als Zorg in Natura geleverd in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT).  Om in aanmerking te komen voor een VPT dient er eerst door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een zorgindicatie gesteld te worden. Het kan zijn dat u op het moment van verhuizen naar Rosorum (nog) geen geldige zorgindicatie heeft, terwijl u daar wel recht op zou kunnen hebben. Rosorum helpt u dan om de juiste indicatie alsnog tijdig te verkrijgen. Belangrijk om te weten is dat de vergoeding van zorg pas ingaat nadat er een indicatiebesluit is. Eventueel eerder te leveren zorg wordt dan tijdelijk particulier betaald.

Iedereen in Nederland die een indicatie ZZP 4 of hoger heeft, krijgt deze zorg vergoed vanuit de WLZ en betaalt  daarover een inkomensafhankelijke wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage die door het CAK wordt bepaald bedraagt in 2019 minimaal 164,20 euro per maand en maximaal 861,80 euro per maand. Wilt u weten hoe de eigen bijdrage regeling werkt en wat uw eigen bijdrage is per periode van 4 weken, ga dan naar de website van het CAK. U kunt daar  door te kiezen voor ‘Ik ontvang hulp of zorg thuis” en vervolgens voor “ik heb een volledig pakket thuis” uw eigen bijdrage berekenen.